Hoe werkt dat?

Ook al probeert de belastingdienst het voor u zo leuk en zo makkelijk mogelijk te maken, belasting blijft voor de meeste mensen een belasting, en lastig. De steeds veranderde wetgeving en het doorspitten van aangifteprogramma’s maakt het niet echt eenvoudiger. Schud deze ballast van u af en laat uw aangifte door ons verzorgen: geen zorgen meer of de aangifte wel goed is, geen gepieker of u een aftrekpost bent vergeten en duidelijkheid over wat u te wachten staat.

Wij helpen u graag met

  • Het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting.
  • De aanvraag of wijziging voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting.
  • Het opstellen van bezwaarschriften.
  • Het verzorgen van aangifte successie of schenkingsrecht.

Wat mag u van ons verwachten?

  • De optimalisatie van uw fiscale positie zodat u per saldo zo min mogelijk inkomsten belasting betaalt.
  • De controle op juistheid van ontvangen aanslagen en registratie hiervan.
  • De beantwoording van vragen van de belastingdienst naar aanleiding van de ingediende aangifte.

Tarieven

Belastingaangifte bij ons op kantoor

Enkele aangifte € 80,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 95,00 *

Belastingaangifte schriftelijk

Enkele aangifte € 90,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 105,00 *

Belastingaangifte bij u thuis door Humass Adviesgroep (in de regio)

Enkele aangifte € 90,00. Gezamenlijke aangifte (met fiscaal partner) € 105,00 *
*Bij gecompliceerde of arbeidsintensievere aangiftes, bijvoorbeeld: Aankoop woning, bijleenregeling, echtscheiding, berekeningen met betrekking tot jaarruimte en reserveringsruimte i.v.m. banksparen/lijfrente kunnen wij afwijken van bovenstaande tarieven. Hierbij is vooraf met u overleg gewenst.

Voorlopige Aanslag / Voorlopige Teruggaaf

Aanvragen en/of wijzigen € 30,00 (€ 35,00 met partner).

Huurtoeslag

Aanvragen en/of wijzigen € 30,00 (€ 35,00 met partner).

Zorgtoeslag

Aanvragen en/of wijzigen € 30,00 (€ 35,00 met partner).

Kinderopvangtoeslag

Aanvragen en/of wijzigen € 30,00 (€ 35,00 met partner).

Kindgebonden budget

Aanvragen en/of wijzigen € 30,00 (€ 35,00 met partner).

Telefonisch contact met de Belastingdienst

Bellen naar de Belastingdienst i.v.m. het aanvragen van formulieren en/of het telefonisch doorgeven van wijzigingen en/of het aanvragen van uitstel van betaling € 35,00

Berekening jaarruimte en/of reserveringsruimte (lijfrente en banksparen voor pensioen).


Het betreft een berekening van de opgebouwde jaar- en reserveringsruimte over voorgaande acht jaar ten behoeve van het afsluiten van een lijfrentepolis of bankspaarproduct als aanvulling op uw pensioen. Deze berekening voldoet aan de eisen van de Belastingdienst, waardoor de belastingaftrek voor premies toepasbaar is. 
Berekening over het afgelopen jaar € 25,00.
Berekening over de afgelopen vier jaar € 50,00.
Berekening over de afgelopen acht jaar € 90,00.

Aangifte schenkbelasting


Opstellen en Indienen € 60,00.
Aanvragen van de formulieren + indienen € 95,00.

Bezwaar / BeroepOpstellen en indienen € 90,00 *

Middeling


Middelingsberekening € 35,00.

Middeling berekenen + indienen € 100,00.

F-biljet


De finale belastingaangifte over het jaar van overlijden € 150,00.

Aangifte erfbelasting

Opstellen en Indienen € 175,00.

Fiscaal advies

Per uur € 90,00 of vaste prijsafspraak.